NISSAN

  NISSAN Xem tất cả

Nissan X-Trail 2.5 4WD SV

1.113.000.000đ
1.080.000.000đ
-3%

X-TRAIL 2.0 SL 2WD

999.000.000đ
960.000.000đ
-4%

X-TRAIL 2.0 2WD

933.000.000đ
900.000.000đ
-4%

Nissan Navara VL Premium R

815.000.000đ
810.000.000đ
-1%

NAVARA VL

815.000.000đ
790.000.000đ
-3%

NAVARA SL

725.000.000đ
710.000.000đ
-2%

NAVARA EL

669.000.000đ
635.000.000đ
-5%

NAVARA E

625.000.000đ
610.000.000đ
-2%

SUNNY PREMIUM S

518.000.000đ
513.000.000đ
-1%

SUNNY XV

538.000.000đ
513.000.000đ
-5%

SUNNNY XL

463.000.000đ
460.000.000đ
-1%