NISSAN

  NISSAN Xem tất cả

Nissan X-Trail 2.5 4WD SV

1.113.000.000đ
1.083.000.000đ
-3%

X-TRAIL 2.0 SL 2WD

1.048.000.000đ
979.000.000đ
-7%

X-TRAIL 2.0 2WD

933.000.000đ
913.000.000đ
-2%

Nissan Navara VL Premium R

815.000.000đ
815.000.000đ
-0%

NAVARA VL

815.000.000đ
810.000.000đ
-1%

NAVARA SL

725.000.000đ
710.000.000đ
-2%

NAVARA EL

669.000.000đ
635.000.000đ
-5%

NAVARA E

625.000.000đ
610.000.000đ
-2%

SUNNY PREMIUM S

518.000.000đ
513.000.000đ
-1%

SUNNY XV

538.000.000đ
515.000.000đ
-4%

SUNNNY XL

498.000.000đ
463.000.000đ
-7%